Tel. 0705 - 15 14 23 peter.kristiansson@brunst.se

Cito spermatinare

Cito har mångårig erfarenhet av tillverkning av spermatinare.

Citos termosbehållare minskar värmeförlusterna. Nylonlocket har utbytbar gummitätning. Apparaten har  låg tyngdpunkt och stabil konstruktion.

Temperaturen går att ställa in genom att ta av bottenplattan och justera ett vred

Röd lampa lyser när uppvärmning pågår, grön lampa indikerar att önskad temperatur uppnåtts.

Levereras komplett med termometer för att kontrollera vattnets temperatur, korg/omrörare, sladd för anslutning till cigarettändareuttag 12V och transformator

Pris 1400 kr