Mai ingivare

Att ge kalven första råmjölksgivan via sondmatning, eller som det heter på engelska: tube feeding of colostrum dairy calves (för att googla med), är ett säkert sätt att tillse att den nyfödda kalven får i sig råmjölk inom den första levnadstimmen. Metoden kräver kunskap, och den, som känner sig osäker bör hellre låta sig instrueras av sin veterinär än att dränka kalvar i övningssyfte. Att tvinga i kalvar stora mängder mjölk efter råmjölksgivan ger bara tragiska resultat.

Utmärkande egenskaper för Mai ingivare:

Flexibel sond med ändmuff för säkert införande, lång slang för enkelt handhavande, ventil på slangen för att  hindra att mjölk läcker vid införande av sonden, samt för att reglera flödet.

Pris 149 kr – pås-modellen

189 kr  flask-modelllen

Ladda ner produktblad som PDF.