DM Bray kokalender

Varför använda Dairymac Bray ko/brunstkalender?

…för att ingen annan kalender ger motsvarande överblick.

  • Enkel och effektiv kontroll av besättningen.

  • Visar besättningens eller ett enskilt djurs status vid ett ögonkast.

  • Genom att vrida fram visarna kan man få en bra prognos på antalet kalvande djur per månad samt en vägledning för eventuell försäljning av liv- eller slaktdjur
  • belyser eventuella fruktsamhetsproblem.

  • Lättförståeligt system utan krav på datorvana.

  • Påkallar åtgärd från anställda, avbytare och veterinär osv utan tillgång till data.

  • Kuberna skyddas från oavsiktlig förflyttning av två genomskinliga dörrar.

  • Onumrerade eller förstämplade magnetiska kuber 1-975.

  • Stor tavla, 80 X 80 cm.

  • 10 års garanti.

Vi har service och delar till äldre anläggningar.

Leveranstid ca två vekor, fraktfritt vid köp av komplett kokalender. – Begär offert

Förpackning med 75 onumrerade magnetkuber inklusive penna:750 Kr

Kapacitet för fler än 400 djur. Kuberna skyddas av plexiglasdörrar

Lättförståeligt samband mellan färgerna på kuberna, visarna och symbolerna

Vi har alltid onumrerade kuber i lager