1. Säker och effektiv råmjölksförsörjning

Att ge kalven första råmjölksdosen genom sondmatning, även känt som tube feeding av råmjölk till mjölkkalvar, är ett säkert sätt att se till att den nyfödda kalven får i sig råmjölken inom den första timmen. Genom att använda Mai ingivare kan du tryggt och effektivt försörja kalven med den viktiga råmjölken för att främja hälsa och tillväxt.

2. Utmärkande egenskaper

Mai ingivare är utrustad med flera utmärkande egenskaper som underlättar sondmatningsprocessen. Den har en flexibel sond med ändmuff för säkert införande, vilket minskar risken för skador. Slangen är lång, vilket ger enkelt handhavande och möjliggör bekväm hantering av kalven. Ventilen på slangen förhindrar läckage av mjölk under införandet av sonden och möjliggör även reglering av flödet för att anpassa det efter kalvens behov.

3. Praktisk och kostnadseffektiv lösning

Mai ingivare erbjuder två modeller till förmånliga priser. Pås-modellen finns tillgänglig för 149 kr och flask-modellen för 189 kr. Dessa priser gör Mai ingivare till en prisvärd lösning för att genomföra sondmatning av kalvar.

4. Trygghet genom korrekt användning

Att använda Mai ingivare kräver kunskap och rätt teknik. Om du känner dig osäker rekommenderas det att söka instruktioner från din veterinär för att undvika att kalvarna dränks i övningssyfte. Genom att använda Mai ingivare på rätt sätt kan du tryggt och effektivt ge kalvarna den råmjölk de behöver utan att riskera tragiska resultat.

Sammanfattning

Mai ingivare erbjuder en säker och effektiv lösning för att tillföra kalvar råmjölk genom sondmatning. Med sina utmärkande egenskaper, såsom flexibel sond, lång slang och ventil för flödesreglering, är Mai ingivare praktisk och användarvänlig. Till ett förmånligt pris på antingen 149 kr för pås-modellen eller 189 kr för flask-modellen är Mai ingivare en kostnadseffektiv lösning för att säkerställa kalvarnas välbefinnande och tillväxt. Kom ihåg att söka instruktioner från din veterinär för att använda Mai ingivare på rätt sätt och undvika eventuella risker.